PROGRAM DUŻYCH ODPUSTÓW i 25. rocz. KORONACJI CUDOWNEGO OBRAZU