Dokumenty

DOKUMENTY POTRZEBNE DO SAKRAMENTÓW I KATOLICKIEGO POGRZEBU

Chrzest święty

Chrzest św. w naszej Parafii udzielamy w I i III niedzielę miesiaca w czasie sumy o godz. 12.00
 
W piątek przed niedzielą chrztu o godz. 19.30 w kaplicy św. Anny odbywa się spotkanie dla rodziców i chrzestnych.
 
WAŻNE!
Chrzest dziecka, w biurze parafialnym, zgłasza ojciec lub matka dziecka, którzy są naszymi parafinami. Przedstawiają akt urodzenia z USC oraz świadectwo ślubu kościelnego.
Jeśli rodzice są spoza naszej Parafii, wymagane jest zezwolenie proboszcza parafii zamieszkania zgłaszającego chrzest.
 
Chrzestnym może być osoba wierząca i praktykująca, która w sumieniu zobowiązuje się do pomocy rodzicom w katolickim wychowaniu dziecka. Jeśli chrzestni nie mieszkają w naszej Parafii, winni przedłożyć zaświadczenie, iż mogą być chrzestnymi ze swojej parafii (na terenie której faktycznie zamieszkują).

 

Bierzmowanie:

Bierzmowanie w naszej Parafii udzielane jest w wyznaczonym przez Ks. Arcybiskupa Metropolitę terminie.
 
Kandydat do bierzmowania przedstawia świadectwo chrztu oraz, jeśli nie jest z naszej parafii, zgodę proboszcza z parafii zamieszkania.
 
Kandydat uczestniczy w lekcjach religii w szkole oraz w spotkaniach formacyjnych w naszej Parafii. Kandydat włącza się czynnie w życie Parafii.


Świadkiem bierzmowania powinna być osoba wierząca i praktykująca, która będzie dla kandydata przykładem życia wiarą na co dzień. Świadkiem bierzmowania może być chrzestny.

 

Eucharystia:

Spowiedź św.:

Spowiedzi słuchamy przed każdą mszą oraz w czasie dyżuru na dzwonek  w godz. 10.00 – 12.00 oraz 15.00 – 17.00
 
Można również umówić się na spowiedź indywidualnie z konkretnym kapłanem.
 
Warunki dobrej spowiedzi:
rachunek sumienia,
żal za grzechy,
mocne postanowienie poprawy,
szczera spowiedź,
zadośćuczynienie za grzechy.

 

Namaszczenie chorych:

Ten sakrament udzielamy tylko na życzenie chorego lub rodziny, jeżeli chory nie jest w stanie sam o ten sakrament poprosić (np. jest nieprzytomny).


Namaszczenia chorych udzielamy w czasie comiesięcznych odwiedzin chorych, na wezwanie do chorego do domu z naszej parafii, w każdym czasie, szczególnie gdy jest zagrożenie życia oraz w czasie uroczystości z okazji Dnia Chorego w kościele i w czasie odpustu NMP Uzdrowienia Chorych na Kalwarii.
 
Uwaga: jeżeli Namaszczenie chorych i Komunia św. udzielane są w domu – to przygotowujemy stół tak jak na kolędę: krzyż i zapalone świece ustawione na białym obrusie. Może być również przygotowana woda święcona oraz woda do popicia dla chorego. Naszych chorych odwiedzamy w pierwsze czwartki i pierwsze piątki miesiąca.

 

Małżeństwo: 

1. Dokumenty potrzebne do spisania protokołu przedmałżeńskiego:

  • dowody osobiste narzeczonych;
  • świadectwo chrztu;
  • świadectwo bierzmowania, gdy brak jest adnotacji na świad. chrztu;
  • świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego;
  • zezwolenie od proboszcza, jeżeli narzeczeni są z innej parafii.

 
2. Narzeczeni, którzy chcą zawrzeć małżeństwo konkordatowe zobowiązani są dostarczyć z USC zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. (ważność zaświadczenia 3 m-ce w których musi zawierać się data ślubu)
 
3. Poradnia rodzinna jest czynna tylko w czwartki 18.30 – 19.30. Prowadzą ją: p. Elżbieta Sikora (tel. 507-042-138). Chętni, którzy chcą skorzystać z poradni prosimy o wcześniejszy kontakt  telefoniczny.

 

Pogrzeb:

Powiadomienie o śmierci Parafianina zgłasza rodzina w biurze (także poza ustalonymi godzinami urzędowania).
 
Ceremonie pogrzebowe (wprowadzenie trumny z ciałem, różaniec, msza wraz z obrzędami ostatniego pożegnania) odbywają się w kościele.
Następnie od bramy cmentarza kondukt do grobu na cmentarzu parafialnym lub komunalnym.

 
Zgłaszając zgon należy przedstawić do wglądu akt zgonu z USC, potwierdzenie o udzielonych sakramentach (jeżeli zostały udzielone np. w szpitalu lub hospicjum).
Jeśli zmarły jest spoza naszej Parafii, to potrzebne jest zezwolenie na pogrzeb z parafii zamieszkania zmarłego.