Kaplica

Nasz Dom Pielgrzyma posiada również ogólnodostępną wewnętrzną kaplicę, w której istnieje możliwość organizowania rekolekcji czy dni skupienia. Kaplica otwarta jest przez cały czas.

Wszyscy, którzy przebywają w Domu, mogą do niej wejść w każdej chwili.