Franciszkanie - opiekunowie sanktuarium

 

 

 

Z woli Założyciela Miasta i Fundatora kościołów oraz Kalwarii – Jakuba Wejhera – opiekę nad Sanktuarium sprawują braci mniejsi, popularnie nazywani franciszkanami.

Konwent wejherowski należy do Prowincji św. Franciszka z Asyżu.

Obecnie w Sanktuarium pracuje 9 braci.

 

o. DARIUSZ Rafał Szymaniak - kustosz Sanktuarium, gwardian, proboszcz

 

o. IWO Mateusz Hoeft - wikary domu, i wikariusz Parafii

 

o. JONASZ Jan Krefta - spowiednik

 

o. DEZYDERIUSZ Kazimierz Głodowski - spowiednik

 

o. JĘDRZEJ Krystian Lietzau - spowiednik

 

o. BOŻYSŁAW Waldemar Timoszyk - spowiednik

 

o. FRANCISZEK Krzysztof Chodkowski - zastępca Prowincjała, dyrektor Domu Pielgrzyma

 

br. BOGUMIŁ Paweł Dudziński - furtian, ekonom

 

o. PAWEŁ Wojciech Popów - zastępca dyrektora Domu Pielgrzyma, duszpasterz pielgrzymów

 

 

http://franciszkanie.net