Franciszkanie - opiekunowie sanktuarium

 

 

 

Z woli Założyciela Miasta i Fundatora kościołów oraz Kalwarii – Jakuba Wejhera – opiekę nad Sanktuarium sprawują braci mniejsi, popularnie nazywani franciszkanami.

Konwent wejherowski należy do Prowincji św. Franciszka z Asyżu.

Obecnie w Sanktuarium pracuje 8 braci.

 

o. DARIUSZ Rafał Szymaniak - kustosz Sanktuarium, gwardian, proboszcz

 

o. dr KAMIL Grzegorz Paczkowski - wikary domu, i dyrektor Domu Pielgrzyma

 

o. JONASZ Jan Krefta - spowiednik

 

o. DEZYDERIUSZ Kazimierz Głodowski - spowiednik

 

o. BOŻYSŁAW Waldemar Timoszyk - spowiednik

 

br. BOGUMIŁ Paweł Dudzińskifurtian, ekonom

 

o. RYSZARD Paweł Kozłowski - spowiednik,

 

o. BARTŁOMIEJ Przemysław Skibiński - wikariusz parafialny, katecheta

 

http://franciszkanie.net