PODZIĘKOWANIA

Wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie dużych odpustów

i procesji Bożego Ciała

serdecznie dziękujemy

za świadectwo wiary i udział w tych uroczystościach.

 

Dziękujemy tym, którzy ponieśli feretrony, sztandary i chorągwie.

Dziękujemy dzieciom sypiącym kwiatki, ministrantom, siostrom zakonnym, bożogrobcom,

wszelkim służbom porządkowym, medycznym i technicznym,

scholom i orkiestrom oraz wspólnocie mężczyzn za nagłośnienie i służbę porządkową.

Szczególne podziękowania kierujemy w stronę budowniczych ołtarzy Bożego Ciała

za czas i serce włożone w te dekoracje.

Dziękujemy także wszystkim Parafianom za dekoracje okien swoich domów.

Niech dobry Bóg hojnie Wam błogosławi!