Rys historyczny

Wejherowo – duchowa stolica Kaszub

Sanktuarium Pasyjno – Maryjne

 

 

Wejherowskie Sanktuarium jest wypełnieniem ślubu wojewody malborskiego Jakuba Wejhera, uczynionym w niebezpieczeństwie śmierci w czasie wyprawie wojennej zorganizowanej przez króla Władysława IV przeciwko Moskwie (1634r.)

 

Nasze Sanktuarium to siedemnastowieczny kompleks klasztorny franciszkanów z kościołem (1648 – 1650), w którym znajduje się Cudowny Obraz Matki Bożej Wejherowskiej oraz Kalwaria Wejherowska, nazywana Kaszubską Jerozolimą (26 kaplic)

Kalwaria Wejherowska odwiedzana przez rzesze pielgrzymów i turystów jest po Kalwarii Zebrzydowskiej i Pakoskiej trzecią najstarszą kalwarią w Polsce. Jeden z oliwskich cystersów, o. Robert wyliczył odległości pomiędzy kaplicami opierając się na faktycznych pomiarach krzyżowej drog Jezusa w Jerozolimie. Pod każdą zaś kaplicą została usypana ziemia przywieziona specjalnie z ojczyzny Zbawiciela. Cała trasa kalwaryjska liczy ok. 5km i usytuowana została na trzech wzgórzach, którym nadano biblijne nazwy: Syjon, Góra Oliwna i Golgota pośród których swe wody toczy potok Cedron, niegdyś Biała.

Kościół szybko docenił znaczenie tego Sanktuarium przyznając liczne odpusty. Od samego początku istnienia Kalwarii trwa nieprzerwanie ruch pielgrzymkowy. Najstarsze piesze grupy to Oliwa (dzielnica Gdańska), Kościerzyna (najdłuższa) Puck i Oksywie (dzielnica Gdyni). Dzisiaj na jeden z kalwaryjskich odpustów przychodzi ok. 30 grup pątniczych.

Pierwszymi i najważniejszymi pielgrzymami wejherowskimi są: św. Jan Paweł II i bł. Stefan Wyszyński.

 

Najcenniejszym „skarbem” Wejherowa oprócz Kalwarii jest Cudowny Wizerunek Madonny Wejherowskiej czczonej jako Uzdrowienie Chorych na duszy i na ciele, który ukoronowany został przez św. Jana Pawła II w 1999r. w Sopocie i jest to jedyne sanktuarium na Kaszubach cieszące się koronacją dokonaną osobiście przez papieża. Z racji tytułu przypisanego Maryi, pojawia się w ostatnich latach nowa nazwa określająca to miejsce – kaszubskie Lourdes.

 

Opiekunami Sanktuarium, z woli Założyciela, są od samego początku duchowi synowie św. Franciszka z Asyżu – franciszkanie.